top of page

Tietosuojaseloste

Haluamme olla avoimia ja läpinäkyviä henkilötietojesi käsittelystä ja haluamme suojata yksityisyyttäsi mahdollisimman hyvin. Sen vuoksi olemme tarkistaneet kaikki toimintamme osa-alueet, joissa käsitellään henkilötietoja ja määritelleet toimintatavat, joiden mukaisesti henkilötietojasi käsitellään ja suojataan.

Käytämme henkilötietojasi vain ennalta kertomiimme käyttötarkoituksiin ja käsittelemme henkilötietojasi yksityisyyttäsi vaarantamatta. Emme koskaan välitä, myy tai vaihda tietojasi markkinointitarkoituksiin kolmannelle ulkopuoliselle osapuolelle.

1. Rekisterinpitäjä 

JP Vuokraus
Y-tunnus 2384567-1
Petäjävedentie 44, 97130  Rovaniemi info(at)jpvuokraus.fi

2. Rekisteriasioista vastaava 

Johannes Pakanen

3. Rekisteröidyt
JP Vuokrauksen asiakkuuteen perustuva asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste:

- Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.

 

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen. Rekisterinpitäjä käsittelee yhteystietoja luottamuksellisesti ja sisäisesti.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot:

Rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Asiakastiedot:

tiedot ostetuista tuotteista / palveluista, tiedot annetuista tarjouksista

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteystiedot.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään asiakassuhteen syntyessä.

 

8. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät JP Vuokrauksen työntekijät. Asiakasrekisteriä voi satunnaisesti käyttää myös tilitoimisto, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

9. Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

10. Rekisterin suojaus

Rekisterin tiedot on tallennettu sähköisesti JP Vuokrauksen palvelimelle ja suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä JP Vuokrauksen palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössää käyttäjätunnukset ja salasanat rekisteriin kirjautumiseen.

11. WIX alustaan liittyvä tietosuojakäytäntö

JP Vuokrauksen kotisivut on rakennettu WIX-julkaisujärjestelmän päälle.

WIX alusta tallentaa ja käsittelee tietoa seuraavasti:

Wixillä on palvelimia kaikkialla maailmassa, mukaan lukien Euroopassa ja Yhdysvalloissa, sekä varmuuskopiopalvelimia useissa paikoissa.


Jos Käyttäjän Asiakastietojen käsittelyyn liittyy tällaisten tietojen siirtäminen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja tällaisten tietojen siirtoon sovelletaan eurooppalaisia ​​tietosuojamääräyksiä, nämä siirrot suoritetaan kaikkien sovellettavien tietosuojamääräysten mukaisesti.


Lisätietoja on WIX:n osiossa 5  WIX privacy policy

bottom of page